Pàgines web d'interès
En aquesta secció podem trobar diversos enllaços a pàgines web que fan referència a la vida i obra de Jaume I.
Llibres d'interès
Ací teniu alguns dels llibres consultats per a confeccionar aquesta pàgina web.
 • Furió Antoni. Jaume I: entre la història i la llegenda. Ed. Bromera
 • Belenguer Cebriá, E. Jaume I a través de la Història, València, Tres i Quatre, 1984.
 • Burns, R.I. Jaume I i els valencians del segle XIII, València, Tres i Quatre, 1981.
 • Ferrer Navarro, R. Conquista y repoblación del reino de Valencia, Valencia, 1999.
 • Guinot, E. Els fundadors del regne de València, Valencia, 1999.
 • Soldevila, F. Vida de Jaume I el conqueridor. 1958.
 • Colonialismo Medieval, Valencia, Tres i Quatre, 1987.
 • Lalinde, J. La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval, 1229-1479, Zaragoza, 1979.
 • Salrach, J.M.ª Història dels Països Catalans dels orígens a 1714, vol. 1, Barcelona, 1981.
 • Santamaría, A. Ejecutoria del reino de Mallorca, Palma de Mallorca, 1990.
 • Sesma, J.A. La Corona de Aragón. Una aproximación histórica, Zaragoza, 2000.
 • Soldevila, F. Les Quatre Grans Cròniques. Jaume I, Declot, Muntaner i Pere III, Barcelona, Selecta, 1971.
 • Soldevila, F. Historia de Catalunya.
 • Vilar, P. Història de Catalunya, Vol.III. Ed.62.
 • Vida de Jaume I el Conqueridor, Barcelona, Aedos, 1958, reed. 1969.
 • Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, 1980 (3ª edición).
 • Jaime I y su época, X Congreso de Historia de la corona de Aragón, 3 vols. Zaragoza, 1979-1982.
 • Huici Miranda, Ambrosio. Colección diplomática de Jaime I, Valencia, 1916-1922.
 • Miret i Sans J. Viatges del infant en Pere, fill de Jaume I en 1268 y 1269, Barcelona, 1908.
 • Tourtoulon, Charles de. Don Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, Valencia, 1874.
Vídeos d'interès
En aquesta secció podem trobar diversos vídeos que fan referència a l'aniversari de Jaume I


L'equip de 3er ESO